Business Artikelsuche

ESET Remote Administrator Console instalacja i konfiguracja – najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Rozwiązanie

Artykuł ten zawiera najczęściej zadawane pytania (FAQ) odnośnie instalacji ESET Remote Administrator (ERA) Console i dotyczy wszystkich wersji i kompilacji.

• Masz pytania odnośnie licencjonowania ERA? Zajrzyj tutaj

ERA Console jest  nrzędziem umożliwiającym w graficzny sposób zobaczyć to co się dzieje na serwerze ESET Remote Administrator Server – stacje klienckie komunikują się i przesyłają dane do ERA Server, natomiast konsola uzyskuje dostęp do tych danych i wyświetla je w zorganizowany sposób. Jeżeli nie mamy zainstalowanego ERA Server, ERA Console nie będzie posiadać możliwości podłączenia. ERA Console może podłączyć się do serwera po jego adresie IP lub nazwę. Poniższy schemat obrazuje rolę ERA Console:

NOTKA:

W celu wyjaśnienia, powyższy schemat obrazuje ERA Console i ERA Server zainstalowane na różnych komputerach. W praktyce, oba elementy mogą być zainstalowane na tej samej stacji.

Domyślnie, żadne hasło nie jest wymagane do ERA Console. Należy jednak pamiętać, że kompilacje ERA Console i ERA Server muszą być identyczne. Korzystanie z różnych kompilacji może powodować różnice w konfiguracja, co w ostateczności skutkuje problemami systemowymi.

1. Dlaczego instalator się nie uruchamia?

Pobrany plik instalatora nie jest uszkodzony (niekompletny) lub jego wersja jest nie jest zgodna z naszym serwerowy systemem operacyjnym. Przechodzimy na stronę pobierania aby zweryfikować czy próbujemy zainstalować program przeznaczony dla naszej wersji systemu. Upewniamy się również, że pobieranie nie zostało zakończone błędem przed uruchomieniem instalacji.

2. Instalator ESET się uruchamia, lecz instalacja kończy się niepowodzeniem i nie jest wyświetlany żaden komunikat błędu.

W tym przypadku użytkownik nie posiada wystarczających uprawnień do instalacji. ERA Console oraz ERA Server muszą być zainstalowane jako Administrator ( nie jako kolejne konto z uprawnieniami Administratora). Jeżeli już jesteśmy zalogowani jako administrator , możemy uzyskać dodatkowe informacje o problemach podczas instalacji tworząc odpowiedni dziennik.

3. Zainstalowałem prawidłowo ERA Console, lecz nie mogę się połączyć z ESET Remote Administrator Server. Dlaczego?

Podczas instalacji ESET Remote Administrator konieczne jest wgranie pliku licencji nod32.lic. Jeżeli nieprawidłowy lub uszkodzony plik został załadowany podczas instalacji, usługa serwera ESET Remote Administrator nie zostanie uruchomiona. Usługa musi być uruchomiona aby połączenie ERA Console do serwera było możliwe.

Jeżeli usługa zostanie zatrzymana i wyświetlony zostanie komunika błędu, przechodzimy do sekcji 8.2 w instrukcji obsługi aby uzyskać dodatkowe instrukcje w celu rozwiązania problemu.

NOTKA:

Jeżeli nie załadujemy pliku nod32.lic podczas instalacji, ESET Remote Administrator będzie działał w trybie testowym i możliwe będzie podłączenie maksymalnie dwóch klientów.

4. Dlaczego zostaje poproszony o podanie hasła do połączenia po uruchomieniu ERA Console. Nigdy żadnego nie tworzyłem.

Jeżeli nie tworzyliśmy hasła koniecznego uruchomienia ERA Console, po prostu zostawiamy pole Hasło puste i klikamy OK.

5. ERA Console została zainstalowana prawidłowo, lecz przy próbie połączenia do serwera i pozostawieniu pustego hasła zgodnie z instrukcją, nie mogę nawiązać połączenia. Dlaczego?

Prawdopodobnie usługa ERAS nie została uruchomiona. Dodatkowo, weryfikujemy adres IP serwera (Plik > Edytuj połączenia…).

6. Gdy otwieram ERA Console i próbuje się połączyć do serwera podając jego nazwę, nie mogę nawiązać połączenia. Dlaczego?

W takim przypadku, zalecane jest podłączenie do serwera wykorzystując jego adresu IP (Plik > Edytuj połączenia…). Wykonanie tej operacji zapewni prawidłowe połączenie nawet gdy będzie istniał problem z DNS lub konfiguracją sieci.

7. Zainstalowałem prawidłowo ERA Console, usługa ERAS jest uruchomiona, próbuję uzyskać połączenie po adresie IP, lecz próba połączenia kończy się niepowodzeniem i nie jest wyświetlany żaden komunikat błędu.

Upewniamy się, że wersje ERA Console oraz ERA Server są identyczne. Program ESET Remote Administrator składa się z dwóch elementów ERA Console oraz usługi ERA Server. Oba elementy muszą być w tej samej wersji aby funkcjonowały poprawnie.

8. Zainstalowałem ERA Console na innym komputerze niż ERA Server i nie mogę nawiązać połączenia. Dlaczego?

Próbujemy nawiązać połączenie podając adres IP serwera. Wykonanie tej operacji zapewni prawidłowe połączenie nawet gdy będzie istniał problem z DNS lub konfiguracją sieci. Upewniamy się również, że port używany do komunikacji (2223) nie jest blokowany praz zaporę sieciową, router lub inne urządzenie sieciowe.

9. Zainstalowałem prawidłowo ERA Console i jestem połączony z serwerem. Jednakże żadni klienci nie są widoczni na zakładce Klienci. Dlaczego?

Najprawdopodobniej sytuacja taka wystąpiła dlatego, że paczka instalacyjna nie został stworzona i wysłana na stacje klienckie. Aby uzyskać dokładne instrukcje jak stworzyć taką paczkę i wypchnąć ją na stacje kliencki, przechodzimy do artykułów z Bazy wiedzy:

Dodatkowo upewniamy się czy stacje klienckie, które mają zainstalowane programy ESET mają wprowadzony adres serwera ERA. Aby uzyskać więcej informacji klikamy na poniższy link:

10. Mam problem z zdalną instalacją na stacja roboczych, co powinienem zrobić?

Przed przystąpieniem do zdalnej instalacji, upewniamy się czy spełniamy wszystkie wymagania z poniższej listy:

Jeżeli problem z instalacją wypychaną dalej występuje, przechodzimy do artykułu:

11. Myślę, że prawidłowo zainstalowałem program, lecz jak mam sprawdzić czy połączyłem się z serwerem ERA?

Sprawdzamy stan połączenia w prawym dolnym rogu ERA Console; jeżeli połączenie z ERA Server jest prawidłowe powinien pojawić się niebieski napis ”Połączony”, w innym wypadku będzie widniał czerwony napis „Rozłączony”.

12. Czy mogę skonfigurować więcej niż jeden serwer kopii dystrybucyjnej?

Tak, aby uzyskać instrukcję jak skonfigurować kilka stacji klienckich jako serwera aktualizacji przechodzimy do artykułu z naszej Bazy wiedzy:

13. Wprowadziłem pewne zmiany na moim serwerze i w usłudze ESET Remote Administrator Server i uruchomiłem je ponownie. Gdy zalogowałem się do ERA Console, żadna opcja nie jest dostępna. Dlaczego?

Zatrzymanie i uruchomienie ponowne usługi ESET Remote Administrator Server spowoduje rozłączenie ERA Console z ERA Server. Klikamy Plik > Połącz w menu głównym konsoli aby połączyć się ponownie.

14. Czy mogę stworzyć zadanie konfiguracyjne na nadrzędnym serwerze i wysłać je na serwery podrzędne?

Nie. Jednakże istnieje możliwość wykonania tej operacji poprzez dołączenie konsoli do to serwer podrzędnego i wysłanie zadania konfiguracyjnego do klientów:

15. Czy mogę otrzymać indywidualną wiadomość email od każdej stacji roboczej podczas wykrycia zagrożenia, zamiast czekać na zgłoszenie z serwera?

Nie. Rozwiązanie ESET endpoint są w stanie wysłać powiadomienie o zagrożenie alt tylko w przypadku gdy nie da się go wyleczyć.

16. Czy mogę skonfigurować serwer kopii dystrybucyjnej bez instalacji ESET Remote Administrator?

Tak. Aby uzyskać więcej informacji przechodzimy do artykułów z Bazy wiedzy:

17. Zgubiłem mój plik licencji dla ESET Remote Administrator – jak go zastąpić?

Przechodzimy do artykułu z Bazy wiedzy: